>
.
flatkasse med programmet
og innebygget skrive
10900 kr
bordkasse med programmet
og innebygget skriver
12500 kr
storkasse med programmet
og ekstern skriver
13000 kr
vektkasse med programmet
og innebygget skriver
18900 kr
+ 2000 kr  personlig levering
  utenfor Oslo
- 3500 kr   enkel versjon
6800 kr   kun kasseprogram
750 kr   pengeskuff
990 kr   USB skanner
5990 kr   Yomani terminal
7990 kr   Verifone VX520C
velg