>
Vang Software
Nordbyhagaveien 46
1474 Lørenskog
tel. 9970 0079

Org. 951 908 908
Vang Software
leverandør av kassesystemer siden 1995
Har egen brukt kasse, Windows PC, nettbrett
og trenger kun lovlig kasseprogram ?

bruk egen skriver og pengeskuff

passer for :
spisesteder, restauranter, alle typer butikker
med eller uten strekkodeleser
6800 kr
full versjon